كنترل كيفيت كالا در ايوو

در مورد بزرگي بازار ايوو ، تنوع بسيار زياد و قيمت ارزان  محصولات خيلي زياد شنيده ايد . مطمئنا داستانهاي ترسناكي هم در مور د تامين كنندگان شنيده ايد.در اينجا بايد تاكيد كنم كه كنترل كيفيت در خصوص كالاي وارداتي شما بسيار مهم است.

بعد سالها تجربه در بازار ايوو دوست داريم درسهايي كه آموخته ايم را به شما نيز بياموزيم.1# هر كارتن و هر بسته را باز كنيد و بيشتر و بيشتر چك كنيد.2# اجازه ندهيد كه هركسي كه كالاي شما را نميشناسد سفارش شما را جمع آوري و كنترل كيفيت كند.3# بر روي سمپل هاي اصلي امضا /برچسب ظريفي بزنيد

به قول هاي تامين كننده اعتماد نكنيد خود ببينيد و چك كنيد هميشه اشتباهاتي مانند رنگ ،چاپ اشتباه و بسته بندي غلط ميتواند هميشه بوجود بيايد.

اشتباه ديگري كه ممكن است توسط خريدار رخ دهد اين است كه خريدار خود ترتيب سفارش را دهد اما از شخص ديگري بخواهد سفارش را جمع و بازرسي كيفيت كند بدون اينكه هيچ نمونه فيزيكي اي در اختيار شخص كنترل كننده كيفيت قرار دهد. زيرا در بيشتر موارد شخص مورد نظر نميداند كه جنس مورد نظر دقيقا چيست . پيشنهادي كه ما داريم اين است كه از يك شخص مشابه براي تمام مراحل سفارش استفاده كنيد. يا سه دسته از سمپل را داشته باشيد يكي براي خودتان يكي براي شخص كنترل كننده كيفيت و يكي براي كارخانه براي توليد بفرستيد.

منبع : شركت بازرگاني رویداد سازان تجارت |كنترل كيفيت كالا در ايوو
برچسب ها : كيفيت ,كنترل ,كنيد ,ايوو ,سفارش ,كننده ,كنترل كيفيت ,كننده كيفيت ,كنترل كننده ,بازار ايوو ,كيفيت كالا ,كنترل كننده كيفيت